Je ontvangt deze mail omdat je lid bent van Regio Klein Gelderland in Scouts Online
Bekijk deze e-mail in je webbrowser

Nieuwsbericht RKG Penningmeester

L.S.

Naar aanleiding van de laatste berichtgeving over de huidige maatregelen in het kader van Covid-19 die door Scouting onderschreven worden heeft Dennis Westerhof zijn taken per afgelopen 12 november met onmiddellijke ingang neergelegd. 

Al eerder had Dennis aangegeven niet voor herbenoeming in aanmerking te willen komen en alleen de lopende zaken die aandacht behoefden aandacht wilde schenken. Vanwege gezondheidsklachten afgelopen jaar bij Dennis liep de afronding van onder andere de jaarcijfers van 2019 en 2020 meer vertraging op. Wij waren verheugd dat er de laatste weken zoveel progressie was dat we de komende regioraad de stukken konden gaan presenteren. Of en wat er gepresenteerd wordt tijdens de komende regioraad op 30 november aanstaande is vooral afhankelijk van het hebben, binnen het regiobestuur, van een (interim)penningmeester. 

Het hebben van een penningmeester was tot gisteren zeer gewenst maar is nu een URGENTIE!

Hoewel wij, als regiobestuur, diverse mogelijke kandidaten benaderd hebben om als penningmeester te functioneren had iedereen eigen beweegredenen om niet nu de uitdaging op te pakken. De noodzaak van een penningmeester was al eens bij de regioraad neergelegd en is nu alleen nog noodzakelijker. Uw tips zijn zeer welkom.

De beweegredenen om te stoppen zoals Dennis die aan ons kenbaar gemaakt delen we hieronder.

Uit het bericht van Dennis

Al anderhalf jaar heb ik herhaaldelijk gewaarschuwd dat we deze kant op gaan en steeds werd gezegd dat dat niet zo'n vaart zou lopen. Ik heb ook aangegeven dat daar voor mij een grens ligt. Die grens is nu bereikt. 

Ik vind het diep triest dat we zo ver zijn gekomen dat we al onze waarden en normen aan de kant schuiven, in plaats van er voor te gaan staan. Met het akkoord gaan met het gebruik van de QR code werken we mee aan discriminatie en uitsluiting. Ik werk daar niet aan mee. Hiermee verloochenen we de basis waar scouting voor staat, namelijk dat iedereen welkom is. Iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, geaardheid, maar ook je medische toestand. 

Ik wil niet horen bij een organisatie die mensen buiten sluit en discrimineert. En daarom leg ik per direct al mijn taken neer. Ook zeg ik na 32 jaar mijn lidmaatschap van Scouting Nederland op, want bij zo'n organisatie wil ik niet horen. Ik vind het diep triest dat de organisatie die ik al bijna mijn hele leven koester, waar ik me soms meer thuis voelde als mijn eigen huis, zo makkelijk zijn principes te grabbel gooit.

Namens het regiobestuur van Regio Klein Gelderland,

Daniëlle Boers

Voorzitter Scouting Regio Klein Gelderland

[email protected]

Sybren Strikwerda

Secretaris Scouting Regio Klein Gelderland

[email protected]

Regio Klein Gelderland
www.kleingelderland.nl
[email protected]
Deze mail is verstuurd naar [email protected] via Scouts Online.
Je kan zelf je gegevens aanpassen of contact opnemen met de gegevensbeheerder van je groep.